leaflet中maker添加mouseover事件

LamMarker.on(n ‘mouseover’: function (e) n changeThisIco(e.target);n ,n ‘mouseout’: function (e) n reThisIco(e.target)